Μεταλλικές δομικές κατασκευές για Κατοικίες & Πολυώροφα κτίρια, Υπόστεγα, Μεταλλικοί σκελετοί για κάθε είδος κτιρίου, Αποθήκες, Σταθμοί βενζίνης, Βιομηχανικά κτήρια.